XIV ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" on-line

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA

Drgania Logo

 

Organizator: Spółdzielczy Dom Kultury „SEM” Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza

 

 Transmisja online - sobota godz 11.00

 

Do pobrania: 


Pdf IconWYNIKI (pobierz)

 

 Pdf IconProgram imprezy (sprawdź) (pobierz)

Pdf Icon Regulamin imprezy (pobierz)

 Doc Icon Karta zgłoszeniowa (pobierz)

 

 

Termin:

10 kwietnia 2021 roku


Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenia należy przesłać wraz z plikiem video mp4 – z nagraniem wykonanym w domu lub podczas innego pokazu, czy konkursu w linku https://wetransfer.com na adres sdksem@sem.zgierz.com.pl
do dnia 6 kwietnia 2021 roku.

Plik powinien być nagrany w ciągu ostatniego roku.

Wpisowe od członka zespołu wynosi - 15 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto organizatora natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się na Konkurs.
PKO BP S.A. O/Zgierz 18 1020 3440 0000 7402 0013 0849
z dopiskiem: XIV Zgierskie Spotkania Taneczne „Drgania Przestrzeni”

 

Kategorie taneczne:
- taniec współczesny, modern, jazz, modern jazz (inscenizacja, widowisko taneczne, miniatura, etiuda taneczna)
1 układ taneczny - czas prezentacji do 8 minut
- taniec nowoczesny (disco, hip-hop, show-dance, street dance) 1 układ taneczny - czas prezentacji do 5 minut

Każdy uczestnik może wystąpić tylko jeden raz w ramach kategorii tanecznej.


Kategorie wiekowe:
do 8 lat – bez podziału na kategorie taneczne
9 - 11 lat
12 - 15 lat
powyżej 15 lat

Wiek większości grupy (2/3 zespołu) decyduje o przydziale do danej kategorii wiekowej. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przekwalifikowania zespołu do innej kategorii wiekowej i tanecznej.

 

Kryteria oceny i nagrody:

Konkurs oceniać będzie profesjonalne jury biorące pod uwagę: oryginalność i nowatorstwo choreografii, technikę wykonania, dobór repertuaru, muzyki i kostiumów oraz ogólny wyraz artystyczny.
Muzyka powinna być odpowiednia do wieku uczestników, bez wulgaryzmów.
Nagrody: puchary i dyplomy za I, II, III miejsca oraz nagrody szczególne:
Grand Prix Prezydenta Miasta Zgierza
Prezesa Zarządu ZSM dla najlepszego choreografa

Wszystkie zgłoszone utwory będą prezentowane w dniu 10.04.2021 na kanale you tube i facebooku, wyniki także tego samego dnia.

 

Kontakt: sdksem@sem.zgierz.com.pl
tel. 500 349 953

 

 

 

XIII ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2019

 Pdf IconWYNIKI (pobierz)

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (przejdź)

 

 XII ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2019

 Pdf IconWYNIKI (pobierz)

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (przejdź) 

 

 XI ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2018

 

 Pdf IconWYNIKI (wkrótce)

 

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (wkrótce)

 

 X ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2017

 

 Pdf IconWYNIKI (pobierz)

 

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (przejdź)

 

 IX ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2016

 

 Pdf IconWYNIKI(pobierz)

 

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (przejdź)

 

VIII ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2015

 

Pdf Icon  WYNIKI (pobierz)

 

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (przejdź)