XII ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2 marca 2019 r.

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA

Drgania Logo

 

Organizator: Spółdzielczy Dom Kultury „SEM” Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu

 

Patronat medialny: TVP Łódź 

 

Image002

 

 

Do pobrania: 

 Pdf IconWYNIKI (pobierz)

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (przejdź) 

 

Pdf IconProgram imprezy (pobierz)

 

Pdf Icon Regulamin imprezy (pobierz)

 Doc Icon Karta zgłoszeniowa (pobierz)

 

Cele imprezy:

 

Termin i miejsce:


2 marca 2019 r. (sobota) godz. 10:00

Hala Sportowa MOSiR-u w Zgierzu, ul. Wschodnia 2

 


Warunki uczestnictwa: 


Zgłoszenia należy przesłać do dnia 23 lutego 2019 roku

na adres Spółdzielczy Dom Kultury „SEM”, ul. Parzęczewska 21, 95-100 Zgierz
tel./fax: 42 716 40 02 lub 42 716 35 65 wew.21

lub na e-mail: sdksem@sem.zgierz.com.pl


Wpisowe od członka zespołu wynosi - 15 zł.

Wpłaty należy dokonać do dnia 23 lutego 2019 roku na konto:  PKO BP S.A. O/Zgierz 18 1020 3440 0000 7402 0013 0849

z dopiskiem: XII Zgierskie Spotkania Taneczne „Drgania Przestrzeni”

 

2 marca 2019 r. /sobota/


Kategorie taneczne:

Każdy uczestnik może wystąpić tylko jeden raz w ramach kategorii tanecznej.

Kategorie wiekowe:

 

Wiek większości grupy (2/3 zespołu) decyduje o przydziale do danej kategorii wiekowej. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przekwalifikowania zespołu do innej kategorii wiekowej i tanecznej. Uczestnicy powinni  posiadać aktualną legitymację szkolną i okazać na prośbę jury.

 

Kryteria oceny i nagrody:


Konkurs oceniać będzie 3-osobowe profesjonalne jury biorące pod uwagę: oryginalność i nowatorstwo choreografii, technikę wykonania, dobór repertuaru, muzyki i kostiumów oraz ogólny wyraz artystyczny.
Muzyka powinna być dostosowana do wieku uczestników, nie zawierać wulgaryzmów.


Jury przyzna nagrody pieniężne w kategoriach wiekowych oraz:

 

Dane techniczne:

Uwagi końcowe:

 

Ramowy program imprezy:

/Program może ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszeń/

 

2 marca 2019 r.

Od 8:00 - przyjazd zespołów  i próby techniczne

10:00 - 12:30 prezentacje  I i II kategorii wiekowej 

13:00 - ogłoszenie wyników

13:30 - 16:30 prezentacje III i IV kategorii wiekowej

18:00 - ogłoszenie wyników

 

Dodatkowych informacji udziela JADWIGA SKWAREK tel.:  500 349 953

 

 

 

 XI ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2018

 

 Pdf IconWYNIKI (wkrótce)

 

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (wkrótce)

 

 X ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2017

 

 Pdf IconWYNIKI (pobierz)

 

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (przejdź)

 

 IX ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2016

 

 Pdf IconWYNIKI(pobierz)

 

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (przejdź)

 

VIII ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2015

 

Pdf Icon  WYNIKI (pobierz)

 

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (przejdź)