XVII ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" - 11.05.2024

  

 Drgania Online Coverphoto 2024 (1)

 

Pdf Icon Regulamin imprezy (pobierz)

 Doc Icon Karta zgłoszeniowa (pobierz)

 

XVI ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" - 20.05.2022

Pdf Icon WYNIKI (pobierz)

Pdf Icon Program imprezy (pobierz) 

 

 

Bez Tytułu

 

 

 

Pdf Icon Regulamin imprezy (pobierz)

 

 

 

XV ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" - 07.05.2022

 

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA

Drgania Logo

 

Organizator: Spółdzielczy Dom Kultury „SEM” Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza

 

Do pobrania: 

 


UWAGA: Kategoria do 8 lat - /bez podziału na rodzaj tańca/ przywrócona na prośbę wielu choreografów

 

 Pdf IconWYNIKI (pobierz)

 

Doc Icon Program imprezy (pobierz) - aktualizacja

 

 

 

 

Termin i miejsce:

7 maja 2022 r.  (sobota) godz. 10:00

Rejestracja uczestników od godz. 8:00

 

Mała Hala Sportowa MOSiR-u w Zgierzu, ul. Wschodnia 2

 

Warunki uczestnictwa: 

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 27 kwietnia 2022 roku na adres e-mail:   sdksem@sem.zgierz.com.pl    

 

Wpisowe od członka zespołu wynosi - 15 zł.

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 kwietnia 2022 roku na konto:

PKO BP S.A. O/Zgierz 18 1020 3440 0000 7402 0013 0849

z dopiskiem: XV Zgierskie Spotkania Taneczne „Drgania Przestrzeni”

 

Kategorie taneczne:

- taniec współczesny, modern, jazz, modern jazz (inscenizacja, widowisko taneczne,  iniatura, etiuda taneczna)

   1 układ taneczny - czas prezentacji do 8 minut

- taniec  nowoczesny (disco, hip-hop, show-dance, street dance)

     1 układ taneczny - czas prezentacji do 5 minut

Każdy uczestnik może wystąpić tylko jeden raz w ramach kategorii tanecznej.

 

Kategorie wiekowe:

 Kategorii do lat 8 w tym roku nie będzie

  9 - 11 lat , 12 - 15 lat, powyżej 15 lat

 
Wiek większości grupy (2/3 zespołu) decyduje o przydziale do danej kategorii wiekowej. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przekwalifikowania zespołu do innej kategorii wiekowej i tanecznej. Uczestnicy powinni posiadać aktualną legitymację szkolną i okazać na prośbę jury.

 

Kryteria oceny i nagrody:

Konkurs oceniać będzie 3-osobowe profesjonalne jury biorące pod uwagę: oryginalność i nowatorstwo choreografii, technikę wykonania, dobór repertuaru, muzyki i kostiumów oraz ogólny wyraz artystyczny.

Muzyka powinna być odpowiednia do wieku uczestników, bez wulgaryzmów.

Jury przyzna nagrody pieniężne w kategoriach wiekowych oraz:

-  Grand Prix Prezydenta Miasta Zgierza

-  specjalną nagrodę Prezesa Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla tancerza
za indywidualność sceniczną

-  nagrody dla choreografów za szczególny wyraz artystyczny

 

Dane techniczne:

-  wymiary sceny 11m x 11m

-  wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego lub tańczenia bez obuwia

 

Uwagi końcowe:

 

- każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów

- organizator nie ubezpiecza uczestników

- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju

- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni

- sprawy sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator

 

Dodatkowych informacji udziela JADWIGA SKWAREK (Tel: 500 349 953)

 

 

Zasady bezpieczeństwa w obecnej sytuacji epidemicznej COVID-19

 

Podczas trwania XV Drgań Przestrzeni obowiązuje:

- dezynfekcja rąk przed każdorazowym wejściem do obiektu

- noszenie maseczek w trakcie poruszania się po obiekcie, zdejmując tylko na czas występu na scenie

- w czasie trwania turnieju na parkiecie powinni znajdować się wyłącznie tancerze aktualnie występujący oraz, w pewniej odległości, czekający na swój występ, pozostali uczestnicy mogą przebywać na trybunach dolnych lub w szatniach

- wszyscy  przebywający w obiekcie powinni bezwzględnie dostosować się do wskazań obsługi organizacyjnej konkursu, będzie obowiązywało oddzielne wejście i wyjście ze sceny i koniecznie należy przestrzegać wskazań kierujących ruchem

Podczas rejestracji zespołów instruktor obowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie

o stanie zdrowia każdego uczestnika, w przypadku osoby małoletniej podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 

 

XIV ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" on-line 2021

 Pdf IconWYNIKI (pobierz)

 

XIII ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2020

 Pdf IconWYNIKI (pobierz)

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (przejdź)

 

 XII ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2019

 Pdf IconWYNIKI (pobierz)

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (przejdź) 

 

 XI ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2018

 

 Pdf IconWYNIKI (wkrótce)

 

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (wkrótce)

 

 X ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2017

 

 Pdf IconWYNIKI (pobierz)

 

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (przejdź)

 

 IX ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2016

 

 Pdf IconWYNIKI(pobierz)

 

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (przejdź)

 

VIII ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE "DRGANIA PRZESTRZENI" 2015

 

Pdf Icon  WYNIKI (pobierz)

 

Photo Album  GALERIA ZDJĘĆ (przejdź)