Spółdzielczy Dom Kultury „SEM”

ul. Parzęczewska 21
95-100 Zgierz
tel./fax: 0-42 716 40 02 lub 0-42 716 35 65
Kierownik: Jadwiga Skwarek
e-mail: sdksem@sem.zgierz.com.pl
tel. kom.: +48 500 349 953
Konto: PKO BP SA O/Zgiez
18 1020 3440 0000 7402 0013 0849

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania prosimy przesłać je za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego poniżej.