SDK "SEM"

Spółdzielczy Dom Kultury „SEM” Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powstał w 1975 roku na Osiedlu 650-lecia. W początkach działalności zostały utworzone kluby, koła zainteresowań, pracownie, z których najbardziej znaną była pracownia tkanin artystycznych. Od 1991 roku zmienił się charakter działania placówki, a wiodącą formą stał się taniec.

Oferta na sezon 2023/2024
Image